تعمیم ریاضی

 در هر کشف تازه یک عنصر تعمیم حضور دارد. شخص نمی تواند از تاثیر شناختی که قبلا در ذهن خود دارد جلوگیری کند. این کشف تازه را باید چیزی از آن شناخت قبلی به ذهن القا کرده باشد.

رک "از ریاضیّات چه می‌دانیم" تألیف پروفسور سویر. ترجمۀ محمّدهادی شفیعی‌ها. فصل چهارم 

/ 3 نظر / 33 بازدید
رضا

آنچه از متن برمی آید این است که در هر کشف تازه "فرآیند" +"..." منجر به نتایج جدید می شود بنابر این "آدم به سمت عکس فرآیند سوق داده میشود" به نظر درست نمی آید.

فرانک-ت

مهمتر اینکه ما معماریم! چرا ریاضیات؟؟؟!!!!!!!!...اومدیم اینجا معماری بخونیم.

فرانک-ت

مثلا؟ حتما ذهنیات استاد گرامی در ارتباط با فراماسونری!!!!!!!!!!!!!!!