خبر تولد یک کتاب

کتاب با براد بنت درباره معماری، پس از 4 سال با تلاش آقای دکتر حمید ندیمی، در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی به زیور طبع آراسته شد. براد بنت یکی از معتبرترین پژوهشگران معماری است که قطعاً آشنایی با افکار او سبب ارتقاء سطح فرهنگی معماران ایرانی خواهد شد.

جلد کتاب

/ 0 نظر / 5 بازدید