معیارهای ارزیابی معماری از نظر برادبنت

 

این مطلب را از کتاب با برادبنت درباره معماری برایتان نقل می نمایم. برادبنت می نویسد:

سال‌هاست که از یک مدل پنج کارکردی برای ارزیابی بناها استفاده کرده‌ام:

  1. تناسب فضاها با فعالیت‌ها؛
  2. تنظیم شرایط محیطی؛ (محافظت فضاهای داخلی از محیط بیرونی)
  3. دلالت فرهنگی؛ (برای همة آنها که در ارتباط با بنا قرار می‌گیرند)
  4. توجه به تبعات اقتصادی؛ (به لحاظ هزینه‌های ساخت بنا، هزینه‌های اداره بنا، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و غیره)
  5. توجه به تأثیرات محیطی؛ (روی بناهای اطراف، به لحاظ سایه‌اندازی، ایجاد گردباد، اختلال ترافیکی و غیره)

 وی در ادامه این پنج معیار را (به استثنای "دلالت فرهنگی") قابل رایانه‌ای شدن می

شمارد

/ 0 نظر / 5 بازدید