آموزش هندسه برای معماران

در دنیای قدیم، هنر، تصویر گیتی بود و سعی داشت تا نظام عالم را به تصویر بکشد؛ در اینجا به صحّت و سقم این نگرش کاری نداریم، نکتۀ مورد توجّه ما این است که دغدغه های فنّاورانه و فلسفی معماران گذشته (در همة تمدّن­ها) آنها را به استفاده از هندسه سوق می­داده است و در این میان نقش عامل فکری، پایدارتر از عامل فنّی بوده است؛ چرا که درشرایط فنّاوری متفاوت، نگرش هندسی یکسانی نشان داده­اند. توجّه داشته باشید که منظور از نگرش هندسی واحد، به هیچ وجه، نمودها و اشکال یکسان نیست، بلکه منظور، مفاهیم عمیق­تری چون ساختارمندی، سلسله مراتب مقیاس­ها و تقارن است. (ر.ک. سالینگروس)

نتیجۀ بحث این است که نیازهای هندسی معماران، دو سرچشمه داشته است: نیازهای فرهنگی و نیازهای فنّی؛ مطالب آموزشی هندسۀ آنان هم بر مبنای همین نیازها مشخّص می­شده است.

/ 1 نظر / 28 بازدید
م.ر.

فرمایش متین نیازهای فنی را می فهمم ولی نیازهای فرهنگی را نمی فهمم کدام فرهنگ؟ فرهنگ کلمه ای است که به قول آقای دکتر داوری دست کم بیش از 70 تعریف دارد! فرهنگ بزرگترین حیله ای است که بسیاری افراد محافظه کار و منفعت طلب اغراض پلید خود را پشت آن پنهان می کنند: فرهنگ مردم مشکل دارد. تا فرهنگ درست نشود ...