به به چه وبلاگ مفیدی!!!!

من این وبلاگ رو درست کردم تا جایی باشه برای خبرها؛ به این امید که هیچ وقت کسی به خاطر بی خبر بودن از آخرین تغییر برنامه های گروه (که همیشه تا دقیقه ٩٠ و حتی ٩١ در حال تغییره)، کلاسش رو از دست نده، یا سمینار یا هر برنامه دیگری رو...

امروز، ساعت ۶:٣٠ صبح از شاه عبدالعظیم راه افتادم اومدم اینجا، ٢٠ دقیقه هم توی گروه نشستم، تازه خانم خراسانی اومده میگه بابا! امروز که کلاس ندارید، امروز کلّاً  گروه تعطیله...

ناراحت

خدا به مدیریّت گروه، برکت و رحمت عنایت فرماید. کاش به اینجا سر می زدند!

/ 0 نظر / 5 بازدید