این بقیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة

و این هم تصاویری از میزان پیشرفت پروژه وهابی ـ انگلیسی در خانه خدا

میزان تسلط بنا بر حرم را ببینید

تقریباً آماده است

ابلیسک، نماد شیطان

تقریباً آماده است و فقط منتظرند زمان موعودشان برسد تا آن را افتتاح کنند. کدام زمان موعود؟ اینجا را بخوانید:

ماجرای ساختمانی که در کنار خانه خدا ساخته می شود چیست؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
سپیده تبائینی

یاد آن لحظه هایی که در این حرم امن بودیم به خیر.ولی وقتی آدم سر بلند میکند برای دعا چشمش که به این نماد شیطانی می افتد غمی در ته قلبش مینشیند که این کعبه این منبع آرامش با دشمنان اسلام چه کرده که اینطور سعی در کوچک نشان دادن آن دارند...