گراف چندوجهی منتظم

در اینجا قصد دارم اشتباهی را که در جلسۀ دیروز گعدۀ الکساندرخوانی مرتکب شدم، اصلاح کنم.

ترتیب درست بررسی مسألۀ چندوجهی منتظم این است که ابتدا ثابت می‌کنیم برای هر نقشۀ مسطّح با v رأس، e مرز  و r کشور، رابطۀ v - e + r = 2 برقرار است. سپس یک نوع نقشۀ مسطّح تولید می‌کنیم که بتواند با چندوجهی منتظم، متناظر شود؛ در مرحلۀ بعد، خصوصیّات این نقشه را بر اساس خصوصیّات چندوجهی، شناسایی می‌کنیم که اصولاٌ عبارتند از این که درجۀ همۀ رئوس، یکی است و تعداد مرزهای همۀ نواحی، مساوی با هم است. این اطلاعات را با رابطۀ اصلی‌مان که ترکیب کنیم، یک معادلۀ سیّال به دست می‌آید که نهایتاً مسألۀ ما را حل خواهد نمود.

ان شاء اللّه این مطلب را بطور کامل در جلسۀ آتی، ارائه خواهم کرد.

/ 0 نظر / 27 بازدید