/ 3 نظر / 27 بازدید
علیرضا

همانی که باید

رئیسی

خوشمان آمد ............. البته اگر گچ و خشت بود بهترش را می ساختیم ... یاد اون سوسکه بخیر ... آجرکم الله