/ 4 نظر / 29 بازدید
علیرضا

ایام خوش آن بود که با گل نشستیم...

سمیه

تو فیسبوک یه چیزی گذاشتم یخونید لطفاً

نگارپیله ور

کساییکه میخان ایشونوبهتربشناسن به این لینک مراجعه کنند http://www.memar2920.blogfa.com/cat-46.aspx

شاگردشان

روی ماه گل را از طرف ما ببوسید که دلمان تنگ شده و البته نامحرم هستند!!