براد بنت کیست؟

متأسفانه دانشجویان معماری هر چه می شناسند، معماران نام آوری است که عمدتاً بجای خدمت به معماری، به آن ضربه زده اند؛ امّا اهل نظر در حوزه معماری هم کم نیستند که مشغول پایه ریزی بنایی منطقی برای معماری قرن آینده هستند، کسانی چون الکساندر، سالینگروس، براد بنت و... با این وجود، این افراد در میان دانشجویان جوان، کمتر شناخته شده اند. اگر می خواهید که بطور مختصر با پروفسور براد بنت آشنا شوید، این مطلب را بخوانید.

پروفسور جفری برادبنت در یک نگاه

/ 1 نظر / 347 بازدید
رویا

مرسی............