زمانبندی درس برداشت

این مطلب برای دانشجویان درس برداشت از بناهای تاریخی دانشگاه علم و فرهنگ نوشته می شود.

زمانبندی تحویل های ترم جاری بدین قرار اعلام می گردد:

١٧ فروردین: تحویل اولیۀ آلبوم تصویری

٢۴ فروردین: تحویل نهایی آلبوم تصویری

١۴ اردیبهشت: تحویل اولیۀ آلبوم نوشتاری

٢١ اردیبهشت: تحویل نهایی آلبوم نوشتاری

٢٨ اردیبهشت: تحویل پلان ها

4 خرداد: تحویل نماها و مقاطع

11 خرداد: تحویل جزئیۀات

18 خرداد: تحویل راندوها

25 خرداد: تحویل

/ 0 نظر / 28 بازدید