حقییقت و زیبایی

شیطان‌پرستی متجدّد، بی‌شک به شکلی کاملاً سطحی ولی به ملموس‌ترین وجه و به وجهی که عظیم‌ترین هجمه‌ها را ساز می‌کند، در زشتی نامعقول صورت‌ها عیان شده است. انسان‌های گیج و مات که هرگز حقایق اشیاء را نمی‌بینند، در عین حال به خود اجازه می‌دهند که منظر ذهنی کلّی‌شان تحت تأثیر صورت‌های پیرامونی‌شان قرار بگیرد، گاهی با سطحی‌نگری حیرت‌آوری، هرگونه اهمّیّتی برای آنها را منکر می‌شوند. [فریتهوف شوان؛ زیبایی‌شناسی و رمزپردازی در هنر و طبیعت]

/ 4 نظر / 33 بازدید
م.ر.

سلام یک لحظه خود را همراه آن انسانهای گیج و مات دیدم متن ثقیل ترجمه نه چندان موفق و یک نکته: از بحثهای نشانه شناسی باید مطلع بود فقط با لحاظ این نکته که نشانه شناسی انگلوساکسونی یک چیز است بازخورد آن در ذهن ایرانی چیز دیگر میزان اثرگذاری آن در زندگی چیز دیگر و مبادا این یک سر-گرمی باشد ، طراحی شده برای غفلت از چیزهایی مهمتر ...

س.علی س.محسنی

خیلی سعی کردم بفهمم ... [متفکر]

مصطفی

سهله سطحی نامیدن اعتراضی که به صورت زشتی نماد پیدا میکنه! و ادعای دانستن حقایق! بحث یکم عقبتر از اینه فکر میکنم!

س.علی س.محسنی

هه ... چه جالب برعکس دفعه پیش که کلا نفهمیدم ایندفعه با یکبار خوندن فهمیدم!