قزاقستان

اصولا معماری فراماسونری، زمینه گرا نیست چون اساسا ارزشی برای انسان ها قائل نیستند. بنابراین هر جای دنیا هم که بروند، یک چیز می سازند و آن هم همان نماد دروازه آتلانتیس است.

 بنابراین، همان دو ستون منحوسی که در نیویورک منهدم کردند را در همه جای دنیا دارند برپا می‌کنندو این تصویری از قزاقستان است. تصویری هم از اسرائیل برایتان خواهم گذاشت. برج میلاد را هم که دیدید.

طرح توسعه برج میلاد، در قزاقستان چه می‌کند؟

/ 0 نظر / 5 بازدید