شما در چه هوایید؟

لویى کان به اصفهان سفر می کند و هنگامی که در میدان نقش جهان براى نخستین بار، با مسجد شیخ لطف الله روبرو می شود ...

/ 4 نظر / 33 بازدید

خب؟

الهام

جالب بود لذت بردم.

رضا

آخیییییییش خیالم راحت شد

رضا

دکتر شدن چه مشکل آدم شدن محال است ...