اشراف و اشراق

این مطلب رو همین امروز از آقای مهندس پاسبان حضرت شنیدم.

ایشون به دلیل اینکه همیشه در دل طبیعت مشغول به معماری و محوّطه سازی هستند، روش خاصّی هم در فرآیند طرّاحی اتّخاذ کرده اند که خیلی مبتنی بر نقشه نیست. توضیحات مربوط به این روش رو می تونید تو کتابشون ببینید. چیزی که امروز گفتند این بود که من در نقشه، نسبت به زمین و طرحم اشراف پیدا می کنم و سر زمین که می روم، نسبت به آنها اشراق پیدا می کنم.

/ 0 نظر / 6 بازدید