طراحان چگونه می‌اندیشند

ویراست جدید کتاب طرّاحان چگونه می‌اندیشند، با ترجمۀ استاد گرانقدر، آقای دکتر حمید ندیمی، به همّت مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، به زیور طبع آراسته شد. در این ویراست، دو فصل جدید به کتاب افزوده شده است؛ یکی از این دو فصل، دربارۀ ایده به مثابه گفتگو بحث می‌کند و دیگری، سعی در خلاصه کردن دامنۀ فعّالیّت‌هایی دارد که به عقیدۀ نگارنده، فرآیند طرّاحی را تشکیل می‌دهند.

مطالعۀ این کتاب را برای دانشجویان و علاقمندان مبانی نظری معماری، مفید می‌دانم.

/ 0 نظر / 84 بازدید