بیان و هنر از زبان دکتر هادی ندیمی

 

...  دکتر ندیمی در ادامه گفت : اما مقصود از زبان و بیان معماری سنتی ما چیست ؟ و یا معماری زبان و بیان دارد یا نه ؟ به نظر من معماری یک نوع زبان است اما کیفیت انتقال آن متفاوت است زبان محاوره ای چیزی رو از اندیشه بر اندیشه نقل میکنه اما زبان هنر چیزی رو از دل به دل منتقل میکنه .زبان رساننده مفاهیم است اما هنر رساننده معانی است اما اینجا مسئله دیگری پیش می آید که معنا با مفهوم چه تفاوتی دارند ؟  معنا و مفهوم به مانند مرز و پوست هستند مفهوم پوست و معنا مرز . شما گاهی از مفهوم عبور میکنید تا به مرز برسید  و گاهی یک رسانه ی شما را با مرز مستقیم آشنا میکند پس  هنر  زبان بسیار برتری است پس تاثیر گذارتر نیز هست پس برای این است که هنر انقلاب به وجود می آورد اگر زبان بخواهد خودش را به مرتبه هنر برساند میشود شعر ! به همین جهت شعر رو مادر هنر ها میدونند ولی ما معماری ها این رو برعکس میدونیم !

 مطلب اصلی را در اینجا بخوانید

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهدی رئیسی

مهران خان این دوستان به جای "مغز" نوشته اند "مرز" و در نتیجه "معنا"ی فرمایش دکتر هادی را به یک سری "مفهوم" گیج کننده تبدیل کرده اند!