سمینار دوم

سمینار دوم آقای بهرام سیاوش پور در روز یکشنبه ۵/٢/٨٩ از ساعت ٨:٣٠ تا ٩:٣٠ صبح در گروه برقرار می باشد.  استاد راهنمای ایشان آقای دکتر هادی ندیمی می باشند.

در ضمن، همانطور که میدانید بدون شرکت همگی، جلسه به رسمیّت نمی رسد.

/ 0 نظر / 6 بازدید