روانشناسی شناختی در آموزش ریاضی

از خانم مهندس بختیاری منش که این پرونده را ارائه نموده اند، سپاسگزارم.

Applications and Misapplications of Cognitive Psychology to Mathematics Education

 

/ 1 نظر / 6 بازدید