انقلاب اسلامی و دیگر هیچ

این، تصویری از وضعیّت جدید میدان انقلاب اسلامی تهران است و آنچه می بینید، سقف مترو است که به نماد وسط میدان تبدیل شده است.

  تصویری از میدان انقلاب اسلامی در سال 1389

 البته ستاره ۶ پر در معماری ایرانی ـ اسلامی بی سابقه نیست ولی خیلی کم استفاده شده. به هر حال گرچه به نظر نمی رسد که این کار، با عمد خاصی صورت گرفته باشد، بهتر بود که طراحان، دقت بیشتری به خرج می دادند و در این میدان که نام مقدس انقلاب اسلامی را بر تارک خود دارند، از این طرحمایه استفاده نمی نمودند. مطالب بیشتر در این مورد، در وبلاگ آنتی مثلثیزم ارائه شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید