اندیشه های غیر ریاضی

همه میدانیم که از دوران باستان، تناسب طلایی در معماری و نقّاشی حضور داشته است؛ به همین ترتیب اعداد دیگری هم که در ریاضیّات اهمّیّت خاصّی دارند، در معماری دیده شده اند. به نظر شما این یک انگیزش اوّلیّه بوده و هدف معمار، وارد کردن فلان عدد خاص در معماری بوده؟ اگر این طور است، دلیل آن چیست؟

در ضمن وبگردی متداول، به متنی برخورد کردم که به همین موضوع پرداخته؛ البته مطالب دیگری هم در ادامه آورده که به موضوع ما خیلی ربطی ندارد.

Mathematics and Architecture

/ 0 نظر / 4 بازدید