سمینار اول خانم بی بی کلان پردلی (دانشجوی دکتری معماری ورودی ۸۵)

مسکن بومی سیستان
با راهنمایی "جناب آقای دکتر رازجویان و دکتر حمید ندیمی"
شنبه مورخ ۱۹/۶/۹۰ - ساعت ۱۱  صبح در بخش دکتری تشکیل می گردد 

 
 ____________________________

سمینار اول  آقای شهرام جمشیدی(دانشجوی دکتری معماری ورودی ۸۵) 

 نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی شهری
با راهنمایی  "جناب آقای دکتر هادی ندیمی"
شنبه مورخ ۱۹/۶/۹۰ - ساعت ۱۰  صبح در بخش دکتری تشکیل می گردد

/ 1 نظر / 16 بازدید
زهراحضرتی عینی

آقای شهرام جمشیدی متاسفم که آدمهایی مثل تو دارند مدرک دکتری می گیرن . البته مدارک کیلویی تو مملکت ما به آدمهای خائنی مثل شما زیاد می دن . شما خیانت بزرگی در حق دانشجویان معماری دانشگاه زنجان کردی . خداوند جواب اعمالت را خواهد داد.