مهندس کیست ؟

موجودی است نجیب که در بیابانها و محل های مخروبه زندگی میکند و بندرت برای غذا خوردن و جفت گیری به شهر می آید . گونه آبزیش عمران-آب نامیده میشود ، گونه کوهی آ ن نقشه بردار و دسته اهلی آن در دفتر فنی مشاهده شده و نوع وحشی و درنده آن در نهایت پیمانکار میشود

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی رئیسی

جالب بود. مطلبی مشابه رو در وبلاگ یک مهندس نقشه بردار دیده بودم.