دکتر ادیب زاده

بعد از حدود 6 سال مواجهه تنگاتنگ با مسائل مردمی که در بخشهای فراموش شده شهر تهران زندگی می کنند، استاد بنده، آقای دکتر ادیب زاده، به این نتیجه رسیده اند که برای حل واقعی مشکلات این مردم، باید قوانین جدیدی وضع شوند که حامی نوسازی در این محلات باشند؛ با این باور، ایشان پا در عرصۀ رقابت های انتخاباتی مجلس نهم گذاشته اند. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنم به سایت خود ایشان مراجعه فرمایید.

دکتر بهمن ادیب زاده

/ 1 نظر / 175 بازدید
دانشجو

رقابت ایشان بی فایده است!