این مطلب که در مورد کم‌بودن محتوای ریاضی رشتۀ معماری است، توجّه من را به خودش جلب کرد؛ شما هم بخوانید، بد نیست.