برای کسانی که با شگردهای معماری همساز با اقلیم ایران آشنا هستند خصوصاً معماران و طراحان فضاهای زندگی، همواره این سئوال مطرح است که چگونه می‌توان از این شگردها در دنیای مدرن امروز و با توجه به نیازهایی کاملاً متفاوت استفاده کرد.

مونودرفت که با الهام از ایده بادگیر ایرانی ساخته شده نمونه‌ای از این ابتکارات خلاقانه است.

باقی مطلب را در وبلاگ خانم دکتر طاهباز بخوانید.