دکتر حمید ندیمی امروز فرمودند که کلاس های ترم جدید برای ورودی های ٨٧ بعد از عید شروع خواهد شد