سازمان های جهانی و از جمله یونسکو، در حالی چشم خود را بر این هیکل ابلیسی بسته‌اند که برای ثبت ابنیه تاریخی در ایران مانند میدان نقش جهان اصفهان، شرط  تقلیل طبقات برج جهان نما را فراموش نکرده است. البته از یونسکو به عنوان یکی از بازوهای فرهنگی فراماسونری، انتظاری نیست امّا سکوت سازمان‌های فرهنگی اسلامی در سراسر جهان اسلام و از جمله ایران شیعی توجیه پذیر نیست.

ابراج البیت

 این برج بزرگ در ۷۲ طبقه برکشیده شده است. با توجه به حرکت های نمادین فراماسونرها انتخاب عدد ۷۲ که به عنوان عدد قدرت نزد کابالیست ها شناخته می شود، قابل توجه است. از نظر آنان ۷۲ تعداد شیاطینی هستند که (نیروهای جنی) حضرت سلیمان (ع) آنان را برای ساختن معبد بزرگ در خدمت آورده بود. این برج رفیع که در میان دو بال قرار گرفته، در نوع خود بزرگ‌ترین ابلیسک جهان (با کمی مخفی کاری) است که از عهد مصر باستان تاکنون ساخته شده است.


این نکته را به یاد داشته باشید: سازنده فیلم ۲۰۱۲ در فیلمش و در هنگام به تصویر کشیدن فاجعه جهانی، نشان می‌دهد که همه بناها و کانون‌های مذهبی مسیحی، بودایی و غیره منهدم شده، از بین می‌روند، امّا از ترس عکس العمل مسلمانان از به تصویر کشیدن ویران شدن کعبه خودداری کرده است. خداوند فرمود: حیلۀ شیطان ضعیف است.