جمره تاریخی

این همان نماد کهن شیطان در صحرای عرفات است که هر ساله توسط میلیون‌ها زائر خانه خدا در مناسک «رمی جمرات» در سه نوبت سنگ باران می‌شد. در سال‌های اخیر، حکومت سعودی این سه نماد باستانی را، که نه تنها از نظر مناسک اسلامی بلکه از نظر تاریخ ادیان و اسطوره‌شناسی نیز واجد اهمیت منحصر‌به‌فرد است، برداشت و به جایش دیواری ساده گذارد.


دلیل تغییر نماد شیطان (جمره) در مکه این است که با سنگ به نماد شیطان بی احترامی می شد (رمی جمرات ، سنگ زدن نماد شیطان از مناسک حج می باشد)و فراماسون ها و حکومت شیطان پرست عربستان از این موضوع ناخرسند بودند، این نماد های تاریخی وآثار باستانی ، از بین رفت و بجای آنها دیوار هایی قرار گرفت تا از این به بعد به شیطان توهین نشود و آنرا از خود نرانند!

جمره مسخ شده