حالا که چند تا مطلب با مضمون نمادگرایی شیطانی نوشته ام، حیفم میاد که به داستان غم انگیز مجلس شورای اسلامی که الآن دیگه یه زخم کنه است اشاره نکنم. اگه شما هم مثل من متعجب هستید که اهرام فراعنه مصر (یا همان هرم خدای دروغین رع) روی مجلس شورای اسلامی آن هم در تاریخی ترین نقطه شهر چه می کند و اصلاً چه ربطی به زمینه تاریخی، فرهنگی، اقلیمی یا چیز دیگه ای داره، پیشنهاد میکنم به کتاب "یک نظریه معماری" اثر پروفسور سالینگروس مراجعه بفرمایید که صراحتاً معتقد است بناهای معماری مدرن (خصوصاً آرمانشهرها و آثار مبتنی بر احجام خالص افلاطونی)، برای هدف کارکردی خوشون ساخته نمی شدند (و الآن هم نمی شوند)  بلکه معابدی بودند (و هستند) برای پرستش یک آیین الحادی خاص.