مسابقات سالانه معماری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) به گونه ای برگزار می گردد که گروه های شرکت کننده هر سال بخشی از  یک فضای معماری را طراحی نموده و در روز مسابقه اقدام به اجرای آن در مقیاس واقعی می نمایند.
هدف از برگزاری این مسابقات تلاش در راستای بهبود گسست پیش آمده ما بین (( دو مقوله طراحی و  اجرا ))  در حوزه معماری معاصر ایران  بوده که در نوع خود بی نظیر و سازنده جلوه می نماید.

این دوره از مسابقات ملی معماری با موضوع طراحی و ساخت باغ فرش سنگی در پیشخوان باغ دولت آباد، با داوری دکتر هادی و حمید ندیمی برگزار می گردد.
مطلب اصلی را در اینجا بخوانید.
با تشکّر از آقای مهدی رئیسی که این خبر را در اختیار ما قرار دادند.