سلام دوستان.

موفقیتتون در یک ماه روزه داری رو تبریک میگم.

 غرض از مزاحمت اینه که گهگداری از  من درباره منابع آزمو دکتری سوال می کنند؛ خداییش من جوابشو نمیدونم ولی اگه اینو بگم که کسی باور نمیکنه، بنابراین از همه تون عاجزانه تقاضامندم این فقیر رو در یافتن منابع آزمون یاری رسانده، خلقی را خشنود نمایید.