این فایل پاورپوینت، حاوی توضیحاتی در مورد استرنبرگ روانشناس است. از خانم مهندس کلامی که آن را در اختیار ما قرار دادند، سپاسگزارم.

STERNBERG