دوستانی که به درس نظریه آفرینی علاقه دارند، حتماً می دانند که یک پارادایم چگونه شکل می گیرد. برای آنهایی که نمی دانند و همینطور نسلهای آینده، یک مژده دارم و آن هم اینکه یک پرونده پاورپوینت هست که برای آنها داستان تشکیل یک پارادایم را تعریف می کند، آنرا به همه دوستان تقدیم می کنم .