آقای دکتر رازجویان، از آقای دکتر ادیب‌زاده که نامزد انتخابات شورای شهر شده‌اند، حمایت علمی نمودند. متن حمایت را می‌توانید در سایت دکتر ادیب‌زاده، بخوانید.