یک روز در ابتدای سال تحصیلی، به گفتگوی دو دانش آموز سال اول دبیرستان ‌گوش ‌می‌دادم... آنها دربارۀ درسهای تازه ای که داشتند، صحبت می‌کردند. دختر بزرگ‌تر، از درس هندسه با شگفتی یاد می‌کرد؛ او می‌گفت: درس بسیار عجیبی است، معلم به کلاس وارد می‌شود، دو مثلّث برابر روی تخته رسم می‌کند و در تمام طول ساعت تلاش می‌کند برابری آنها را برای ما اثبات کند. هیچکس نمی‌فهمد که این تلاش بیهوده دربارۀ اثبات مطلبی که واضح است، چه لزومی دارد.


دختر کوچک پرسید: آن وقت شما چطور درستان را جواب می‌دهید؟

- کار بسیار مشکلی است؛ البته از کتاب درسی یاد می‌گیریم ولی آنجا هم معلوم نیست چه جیزی را باید ثابت کرد و چه چیزی را بی استدلال قبول کرد و چقدر سخت است که آدم به خاطرش بماند که کدام حرف را کجا بگذارد.

از کتاب "دربارۀ استدلال‌های هندسی" اثر یک مؤلّف روس، به نقل از کتاب "آموزش ریاضی" اثر پرویز شهریاری