شماره جدید نعمت‌آباد فردا در حال ساخت است و این هم اولین اتود بنده برای جلد آن است. نعمت‌آباد فردا نشریه‌ای محلی است که رازاندیشان عمران (دکتر ادیب‌زاده)، آن را منتشر می‌نماید.

اتود اول طرح جلد شماره هفتم نعمت‌آباد فردا