یکی از خوانندگان وبلاگ به نام آقای محسن اکبرزاده دز مورد طرح توسعه مسجد الحرام مطلبی نوشته اند و در نهایت محبت لینک آن را به ما اهدا کرده اند. من این واقعه را به فال نیک گرفته همگی را به خواندن آن مطلب فرا می خوانم

http://www.ecnn.ir/news-1706.aspx