نمیدانم چرا با دیدن این تصویر، 33 سال استقامت مردم سرزمینم، دور سرم می‌چرخد.

اگر خبر ندارید چه دارند سرمان می‌آورند، به این دو جا نگاه کنید:

همین وبلاگ

وبلاگ طبیعت و معماری ایران