چند مطلب قبلی در واقع یک مطلب بودند که برای ملاحظه حال سرعت اینترنت در مملکت، به چند پاره تقسیم شد. در آن مطالب با معماری فراماسونری کلاسیک مواجه بودیم. در آینده ان شاء الله به معماری فراماسونری جدید (مثل آثار آوانگارد گه‌ری، لیبسکیند، حدید و...) خواهم پرداخت.

از نظر بنده،  عنوان معماری پرش کیهانی، فقط پوششی با ظاهر علمی برای فعالیت‌های ماسونی است که صرفاً به درد گول زدن کسانی می‌خورد که با علم، فقط در حد کلمات روی جلد کتاب‌ها یا عنوان مقاله‌ها  آشنایی دارند.

من این نام معوج را عوض می‌کنم و علناً آن را معماری فراماسونری جهش یافته یا به طور خلاصه، معماری جهش فراماسونری می‌نامم. فعلاً فقط این سؤال را مطرح می‌کنم که چند درصد ستاره‌های معماری روزگار ما، یهودی هستند؟