کلاس امروز ٢٧ بهمن ماه ٨٧ به دلیل اینکه استاد از حضور دانشجویان اطّلاع نداشتند تشکیل نشد؛ بنابر این دوستانی که پروازشون لغو شد یا تأخیر کرد، ناراحت نباشند.

جلسه بعدی درس شناخت شناسی هم ان شاء اللّه بعد از ظهر روز شنبه ١٧ اسفند ماه تشکیل می شود و دو جلسه دیگر نیز، صبح و بعد از ظهر روز یکشنبه ١٨ اسفند ماه تشکیل خواهند شد.

و به این ترتیب پرونده این کلاس، بسته خواهد شد.