فاز دوم برج میلاد

از اصل ناپاک، فرع پاک حاصل نمی‌شود. وقتی خود برج، تقلید از غرب است، گسترش‌اش هم باید همینطور باشد.
یاد برج‌های دوقلو به خیر، یاد معابد مصر و فراعنه مصر و مراسم قربانی برای شیطان و... بخیر.
ولی نه! چرا یادش بخیر؟ خب دارند زحمت می‌کشند همینجا برایمان می‌سازند دیگر.
یعنی
تحقیر از این بالاتر که یک موقعی، برج آزادی (که فقط در تهران وجود دارد) نماد تهران بود و الآن، این برج بی اصل و نصب (که نمونه اش در دنیا فراوان است) و این گسترش هیجان انگیز؟

برای دیدن اخبار بیشتر از این ماجرا به وبلاگ زروان مراجعه فرمایید 

یعنی برای نفی گذشتگان حاضریم هر کاری بکنیم؟ در دامن هر حرف نویی بیفتیم؟ پیشتر شنیده بودم که قرار است فکری برای اسلامی کردن برج میلاد انجام شود ولی ظاهراً یا ما نمی‌فهمیم که لا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی چه یا منظور از اسلام چیز دیگری بوده و به ما نگفته‌اند.

چیزی که مایه تعجب است اسامی هیات داوران است. ما در طی سالها خیلی حرف های خوب از این افراد شنیده بودیم...