قصد درم که با توکل به خدا و یاری اساتید دوره دکترای معماری دانشگاه شهید بهشتی، مطلب جامعی را در باب چگونگی آماده شدن برای ورود به دوره دکتری معماری و چیستی این دوره، تهیه کنم.

از همه خوانندگان محترمی که در این مورد سؤالی دارند، دعوت می کنم که تا پایان خرداد ماه، سؤالات خود را با من در میان بگذارند تا بتوانم مصاحبه های پربارتری با اساتید انجام بدهم، چون انجام چنین کاری (به دلیل عدم رغبت اساتید) کار چندان ساده ای هم نیست.