این عکس را اواخر بهار امسال در باغ موزۀ هنر ایرانی واقع در الهیه گرفته‌ام ولی تا کنون پی نبرده‌ام که این اثر شامخ چه ربطی به هنر ایرانی دارد. اگر شما دریافتید، مرا هم راهنمایی بفرمایید.