این متن، نامه‌ای است که  در جریان کار، به کارفرما نوشته‌ام. در اینجا آن را به عنوان نمونه در اختیار دانشجویان دروس طرّاحی معماری خود قرار می‌دهم.

 

اطّلاعاتی در مورد گنجایش کتابخانه

 گام اوّل در طرّاحی هر بنایی این است که بدانیم که دقیقاً چه انتظاری از آن داریم. در اینجا باید بدانیم که کتابخانة مورد نظر، باید چه نیازهایی را برآورده کند و در برابر تحوّلات زمانه چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. پاسخ به چنین سؤالاتی است که نحوة ادارة کتابخانه و بالتبع خصوصیّات طرح مطلوب آن را به ما نشان می­دهد. 


ادامه مطلب ...